Get Adobe Flash player

นักประดิษฐ์

Download Font ลง ฟอนต์ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ข้อความเคลื่อนnew1

Download ป้ายไวนิลสิ่งประดิฐ์คนรุ่นใหม่อย่าลืมลงฟอนต์ก่อนนะครับnew1

ประเภทที่1 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัวเรื่อง: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัวเรื่อง: การประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ประเภทที่ 4 พลังงานที่มีอยู่ 4 ประการ
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัวเรื่อง: การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทที่ 6 ด้านประดิษฐ์สิ่งหัวเรื่อง: การแพทย์และชีวอนามัย
ประเภที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านอาหาร
ออกประเภทที่ 8 ประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภั ณ การเกษตร์
ออกประเภทที่ 9 ด้านสิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์
ออกประเภทที่ 10 ประดิษฐ์สิ่งระบบผู้ซื้อสินค้าบัญชีและระบบผู้ซื้อสินค้าสมองกลฝังคุณตัว
ออกประเภทที่ 11 ประดิษฐ์ออกประเภทสิ่งกำหนดออกประเภทที่ 12 นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ใหม่

ข้อมูล

ผู้อำนวยการ

Banner
นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า

ระบบภายใน

 

rms2016
grade

ปฏิทินเวลา

คุณอยากเรียนสาขาวิชาอะไรมากที่สุด
 

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์

We have 6 guests online