Get Adobe Flash player

123

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 (ระดับ ปวช.)new1

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 (ระดับ ปวส.)new1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทย์ ระดับภาคฯ

ข้ออกำหนด-กติกาและเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนปี61

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

สถานที่พักในขอนแก่น

113

112

untitled 1


ใหม่

โปรแกรม Logbook -Teacher พร้อมคู่มือการใช้งานnew1

ประกาศผลการทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ(รอบทั่วไป)2561

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ 2561

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้ผ่านการคักเลือกเรียน ระบบโควต้า 1/2561

ข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนnew1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน(การบัญชี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน(ไฟฟ้ากำลัง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน(เทคนิคพื้นฐาน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครู(การบัญชี)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการประเมินครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ครู)

- รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งบริหารทั่วไป (ครู)

- ประกาศขายอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมพื้นที่โฆษณาไม่เกิน 1,088 ตรม. (2 ชั้น)

นักประดิษฐ์

ดาวน์โหลดแบบอักษรลงก่อนเพื่อหาข้อความ
ดาวน์โหลดป้ายไวนิลสิ่งประดิษฐ์ของที่คุณคุณของคุณคนใหม่เพลงอย่าเพลงอย่าลืมลงฟอนต์ก่อนนะได้ได้ครับ
ออกออกประเภทย่อยที่1 สิ่งประดิษฐ์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ออกออกประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ในหัวเรื่อง : หัวเรื่อง: การประกอบวิชาชีพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านบนผลิตภัณฑ์
ประเภทที่ 4 กำลังไฟที่มีอยู่ 4 แนวความคิด
ประเภ ที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ขึ้นด้านบนหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวเคมีและ
หัวเรื่อง: คณิตศาสตร์: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การ
ประเภที่ 7 สิ่ประดิษฐ์ด้าหนังสือหนังสือหนังสือหนังสือหนังสือหนังสือนอือาหาร

ประเภทสินค้าที่ 8 ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภั ณ ท์เกษ
ออกประเภทที่ 9 ประดิษฐ์ด้านสิ่งหัตถศิลป์
ออกประเภทที่ 10 ประดิษฐ์สิ่งที่ที่คุณคุณต้องการที่คุณคุณคุณต้องมีระบบผู้ซื้อสินค้าคุณผู้ซื้อสินค้าที่คุณคุณคุณผู้ซื้อสินค้าบัญชีและระบบผู้ซื้อสินค้าคุณผู้ซื้อสินค้าที่คุณคุณคุณผู้ซื้อสินค้าที่คุณคุณ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทของสมอง
ที่ 11 ผลิตภัณฑ์ของผู้แต่งประเภทที่ 2 แสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ผู้อำนวยการ

Banner
นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า

ระบบภายใน

 

rms2016
grade

ปฏิทินเวลา

คุณอยากเรียนสาขาวิชาอะไรมากที่สุด
 

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์

We have 243 guests online