...

นายสมรักษ์ พระสลัก
ผู้อำนวยการวิยทยาลัยการอาชีพกระนวน